COUNCILER'S

1.      Sh. Mela Ram Khera      
2.      Sh. Balwinder Singh
3.      Sh. Raj Kumar
4.      Smt. Surjeet Kaur
5.      Sh. Raj Kumar Nagpal
6.      Sh. Chhinder Pal Verma President
7.      Sh. Gurinder Pal Singh
8.      Smt Sharina Kukreja
9.      Sh. Prem Kumar Valecha
10.    Sh. Rakesh Kumar Grover
11.    Smt. Mohinder Kaur
12.    Smt. Minakshi Doomra
13.    Sh. Surinder Kathpal
14.    Smt. Jaspreet Kaur
15.     Smt. Soma Kaur